Oferta handlowa


Koszt pobytu dziecka w Przedszkolu jest kalkulowany na cały rok szkolny. 
Czesne rozłożone jest na 11 równych, miesięcznych płatności i wynosi 1200 zł miesięcznie.

Powyższa kwota pokrywa wszystkie zajęcia.

Dla rodzeństwa oferujemy atrakcyjne zniżki.
Dodatkowo rodzic pokrywa koszty wyżywienia w wysokości 250 zł miesięcznie. Diety według osobnej kalkulacji.


W lipcu przedszkole jest nieczynne, a czesne nie jest pobierane.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności czesnego na 12 równych miesięcznych rat (1100 zł miesięcznie).
Z chwilą zapisania dziecka do Przedszkola Milusin pobierana jest jednorazowa opłata wpisowego w wysokości 900 zł (opłata bezzwrotna).

Jedyne opłaty dodatkowe:

  • ubezpieczenie NNW płatne raz do roku według stawki PZU,
  • wszelkie atrakcje nadprogramowe realizowane zgodnie z inicjatywą Komitetu Rodzicielskiego (np. teatrzyki, wycieczki nieprzewidziane w ramach zajęć tematycznych) - cena ustalana jest według kosztu ich realizacji.

Umowa o opiekę przedszkolną podpisywana jest na cały rok szkolny, to jest od 1 września do 31 sierpnia. Przedszkole jest czynne w dni powszednie. Przedszkole jest nieczynne w weekendy i dni świąteczne, a także w lipcu (wakacje personelu i przerwa techniczna) oraz w Wielki Piątek, 2 maja, 24-31 grudnia.

Dzieci zapisywane są według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo przyjęcia na kolejny rok mają dzieci już zapisane oraz ich rodzeństwo.
Najwygodniejszą formą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.